Camerabewaking

Als bezitter van een camerabewakingssysteem worden je enkele wettelijke bepalingen opgelegd. Deze wet is van toepassing op bewakingscamera's die worden gebruikt voor de bewaking van plaatsen om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen of vast te stellen. Praktische voorbeelden:

 • Een winkel die de winkelrekken of etalage wil bewaken.
 • Een onderneming die de gebouwen wil beschermen tegen diefstal, inbraak of beschadiging.

3 verplichte acties

1. Aangifte

 • Dien je aangifte elektronisch in vóór de inwerkingstelling van de camera's.
 • Jaarlijks te valideren
 • Dit moet worden uitgevoerd door de verwerkingsverantwoordelijke.

Meer info? Vaste en tijdelijk vaste bewakingscamera's | BeSafe 

2. Register

Het bijhouden van een gedetailleerd register van beeldverwerking is essentieel. Hierin documenteer je welke gegevens worden verzameld, met welk doel en hoelang ze worden bewaard.

 • Vanaf de inwerkingstelling van de camera's.
 • Elektronisch of handgeschreven door de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Steeds ter beschikking kunnen stellen voor Gegevensbeschermingsautoriteit of politiediensten.

Met ons DAVO VMS gebeurt dit trouwens volledig automatisch.

3. Pictogram

Volgende gegevens moeten, volgens Koninklijk Besluit, aangebracht worden op het vastgelegd model:

 • "Camerabewaking - Wet van 21 maart 2007"
 • De naam van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die verantwoordelijk is.
 • Postadres en e-mailadres of telefoonnummer waarop de verantwoordelijke bereikt kan worden.
 • In voorkomend geval, de gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming.
 • De website van de verantwoordelijke waar alle informatie te vinden is.

Heb je camera's via DAVO? Dan kunnen wij dit pictogram voorzien.

Lees ook: Bewakingscamera's? Zorg voor een officieel pictogram.

Bedrijfsgebouwen beveiligen? Onze specialisten helpen je graag!

Contacteer ons