Camerawet: verplicht pictogram

De camerawet legt de verantwoordelijke de verplichting op om een pictogram aan te brengen. Dit pictogram geeft aan dat er camerabewaking plaatsvindt en op die manier worden de personen geïnformeerd dat zijn gefilmd worden, wat geldt als voorafgaande toestemming.

Let op! Het is niet omdat de camera's effectief zichtbaar zijn dat er geen pictogram meer moet aanwezig zijn.

Pictogram

Volgende gegevens moeten, volgens Koninklijk Besluit, aangebracht worden op het vastgelegd model:

  • "Camerabewaking - Wet van 21 maart 2007"
  • De naam van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die verantwoordelijk is.
  • Postadres en e-mailadres of telefoonnummer waarop de verantwoordelijke bereikt kan worden.
  • In voorkomend geval, de gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming.
  • De website van de verantwoordelijke waar alle informatie te vinden is.

 

Als het gaat over ANPR-camera's dan wordt de vermelding 'ANPR' in zwarte hoofdletters toegevoegd aan het pictogram aan de binnenkant van de tekening van de camera.

Extra verplichting

  1. Elke persoon moet dit pictogram zien nog voor hij het gebouw of de plaats binnenkomt. 
  2. Het pictogram moet aangegeven worden aan de privacycommissie.
  3. Bevestig het pictogram op een correcte, zichtbare plaats.

Voordelen pictogram

  1. Schrikt dieven nog meer af.
  2. Het pictogram geeft een indicatie van de degelijkheid van de camerabewaking.

Onze service

 

Bedrijfsgebouwen beveiligen? Onze specialisten helpen je graag!

Contacteer ons