Hybride werken

Mensen hebben het voordeel van thuiswerk nu echt ingezien en willen dit niet zomaar afgeven. Bedrijven die hier goed op hebben ingespeeld, zijn nu in het voordeel. Al moet het thuiswerk wel even efficiënt gebeuren als op kantoor.

Wat dan met de meetings? Online meetings zijn niet altijd even leuk om te volgen, maar we moeten richting een hybride vorm van vergaderen. Een deel van de deelnemers volgt thuis, een ander deel is op kantoor. 

 

Kantoorinfrastructuur inrichten

Alle technologie is beschikbaar voor het hedendaagse hybride werken. Camera's, soundbars, microfoon...

  • Camera's zoomen in op de persoon die aan het woord is.
  • Geluid wordt afgestemd op stem en beweging.
  • Integratie Microsoft Teams voor optimale samenwerking.

Optimale telefonie-omgeving

De komende jaren evolueert het grootste deel van de bedrijven van een traditionele telefonie naar een cloud-based platform.

Waarom een nieuwe oplossing?

Is cloud telefonie iets voor mij? • DAVO Group

Connectiviteit

Natuurlijk komt hier meer bij kijken dan gewoon van omgeving veranderen.

  • Welke nummers wil je behouden?
  • Hoe worden onze klanten telefonisch onthaald?
  • Is elke dienst gemakkelijk te bereiken?

Connectiviteit blijft de rode draad doorheen het volledige proces. Een goede netwerkverbinding tijdens het werk is cruciaal. Overal kunnen werken of toch waar het nodig is. Zorg ervoor dat de dekking overal optimaal is.

Opleiding

Last but nog least, zorg ervoor dat je medewerkers zich bewust worden van het voordeel van de overstap. Wij zorgen voor gebruikersopleidingen waarbij je vanaf dag 1 optimaal gebruik maakt van de aangereikte tools. Het unified communications platform werpt meteen haar vruchten af en je klanten worden uitstekend voorzien van je service.

Academy - opleiding, advies, kennis & expertise • DAVO Group