Gira verpleegoproep 834 Plus

Het verpleegoproepsysteem met spraakfunctie en plug&play installatieconcept

 • Men­sen ver­bin­den
 • Vei­lig­heid bie­den

Gira 834 Plus is een verpleegop­roep­sys­teem voor hulpop­roe­pen in zie­ken­hui­zen, ver­zor­gings­te­hui­zen, woon­com­plexen en art­sen­prak­tij­ken. Met de spraak­func­tie ver­min­dert het de da­ge­lijk­se werk­druk van het verpleegper­so­neel en biedt het te­ge­lij­ker­tijd meer com­fort voor pa­ti­ën­ten en be­wo­ners. Het oproepsys­teem vol­doet aan alle eisen van DIN VDE 0834 en ga­ran­deert daar­mee een hoge func­ti­o­ne­le en ope­ra­ti­o­ne­le ze­ker­heid.

 

 

Uitstekende spraakkwaliteit

 • Noodoproepen
 • Gesprekken voeren
 • Zeer hoge kwaliteit
 • Digitale echo-onderdrukking
 • Geschikt in ruimten waar hoge geluidsreflecties voorkomen (vb. sanitair)

Kamersignaallamp

 • Informatie weergeven
 • Elke kleur zijn eigen betekenis

Deze verpleegoproepsystemen verbinden mensen en bieden een extreem gevoel van veiligheid.

Passend bij het schakelaarsprogramma

 • Alle functies geïntegreerd
 • Uniform design
 • Zeer geschikt voor ruimten met hoge hygiëne-eisen
 • Gemakkelijk te reinigen

Eenvoudige installatie

 • Plug&play installatie
 • Uniforme systeemkabels
 • Eenduidige klemmenconfiguratie
 • Vooraf ingestelde apparaten
 • Intuïtief bedienbare software
 • Tijd en kosten besparen
 • Minimale kans op fouten
 • Gemakkelijk beheer van volledige systeem

 

Kom dit verpleegoproepsysteem live testen in onze demoruimte! Vraag meteen je gratis demo aan.

 

 

How can we connect you?

Contacteer ons