Wat is de KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel waarmee ondernemers jaarlijks 7.500 € subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse Overheid. KMO's kunnen dit gebruiken voor opleiding en advies. Een voorwaarde is dat men hiervoor samenwerkt met een erkend dienstverlener.

Gesubsidieerde dienstverlening van DAVO Group

De Vlaamse Overheid wenst de ondernemer te stimuleren om professioneel advies in te winnen voor diensten die verder gaan dan de gewone bedrijfsuitgaven en die hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidig of toekomstig functioneren van de onderneming.

Om in aanmerking te komen voor de Kmo Portefeuille betreffen het schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van uw onderneming : bv. adviezen mbt bedrijfsnetwerk, Wi-Fi analyses, investeringsplan om de voor u noodzakelijk groei mogelijk te maken, een heroriëntering van uw (IT)-activiteiten, een haalbaarheidsstudie, Swot-analyse,..

Praktisch vertrekken we vanuit een concrete probleemstelling en zorgen we ervoor dat u beslissingen kan nemen op basis van een analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan. 


Het doel? Uw onderneming vooruithelpen.

Verder komen bijna alle aangeboden opleidingen van DAVO Group in aanmerking voor de een Staats-tussenkomst van 30%. 

Advies & opleiding met steun van de Vlaamse Overheid

DAVO Group nv is een door de Vlaamse Overheid erkende dienstverlener en biedt advies en opleidingen aan via de KMO-portefeuille. Ondernemers, zelfstandigen en kmo's kunnen van deze subsidiemaatregel gebruik maken om de financiële kost van dit advies te verkleinen.

Enerzijds is deze erkenning een bevestiging van de kwaliteit van onze diensten, anderzijds kan je met de Kmo-portefeuille als klant van DAVO Group tot 30% van de kostprijs van onze diensten recupereren.

Subsidie aanvragen

  • Afsluiten van de dienstenovereenkomst tussen DAVO Group en de opdrachtgever (klant)
  • Indienen subsidieaanvraag door de opdrachtgever, ten laatste 14 dagen na aanvang van de dienstverlening (voor advies zijn zij erkend onder nummer DV.A239077, voor opleidingen onder nummer DV.O239076)
  • Betaling van eigen bijdrage door de opdrachtgever door middel van storting aan Sodexo, binnen de 30 dagen na ontvangst betalingsaanvraag
  • De Vlaamse Overheid vult de portefeuille verder aan met het subsidiebedrag
  • Klant bevestigt de volledige betaling via de website van de KMO-portefeuille

 

Op de website van het Agentschap Ondernemen vind je alle informatie over het gebruik van de KMO-portefeuille.

Contacteer ons voor een afspraak om te kijken hoe wij u van dienst kunnen zijn. Opgelet, door het hoog aantal aanvragen, en om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen, accepteren wij enkel dossiers wanneer we hiervoor binnen onze planning voldoende tijd kunnen vrijmaken en waarin we inhoudelijk een meerwaarde kunnen betekenen. Alvast bedankt voor uw begrip.